yöneticilere özel sosyal medya eğitimi , Yeni medya


Yöneticilere Özel Sosyal Medya Eğitimi Nasıl Verilir? Yöneticiler açısından sosyal medya oldukça önemli bir platformdur. Yöneticiler sosyal medyaya diğer meslek gruplarına oranla daha nitelikli zaman ayırıyor. Şirket için hiyerarşiden, kullanıcı davranışlarına, satın alma eğilimlerinden, kullanım istatistiklerine birçok faaliyeti sosyal medyadan takip etmektedir. Yeni medya

Yöneticiler hangi sektörden olursa olsun, sosyal medya konusuna gelişi güzel bir açıyla bakamadı. Bu ketum tavır ve ilişki her zaman daha iyi bir sonuç alınmasına odaklanıldı. Yöneticilere özel sosyal medya eğitimi nasıl verilir konusu ise sosyal medya eğitmenlerinin gündeminde başka bir yer kaplıyor.

Sosyal medya eğitimlerinde genellikle, sosyal medyanın nasıl kullanıldığı ve reklam özellikleri anlatılır.Yöneticilere özel sosyal medya eğitimleri ise marka iletişimi ve yönetimi konusunda özelleştirilmiş bazı bilgiler içeriyor. Rekabet ortamında benzersiz bir alan oluşturmak markalaşmadan geçiyor. Bu markalaşma konusu için şirketlerin temsilinden de geçiyor.

Yöneticilere Özel Sosyal Medya Eğitimi Nasıl Verilir?
İşletmelerin kendilerini pazardaki rekabetçilerinden ayırmak ve benzersiz yönlerini ortaya koymak için markalarını belirli çerçevelerde konumlandırdığına rastlanır. Bu farklılaştırmalar arasında marka yöneticilerinin nasıl davrandıkları da önemli bir rol üstlenmeye başladı. Bir marka 90’lı yıllarda TV reklamları ve outdoor tanıtımlarında verdikleri mesajlarla zihinlerde yer buluyordu. Bu yer buluş, her insanda farklı bir karşılık gösterirdi. Günümüzde ise bu soyut durum, marka yöneticilerine bakılarak somut bir canlandırma oluşturuyor. Ancak bu canlandırma sosyal medyanın günümüzdeki kullanım oranlarına gelmeden önce de bilinen bir canlandırmaydı.

Bu canlandırma Marka Kişiliği olarak tanımlanır. Marka kişiliği kavramı ise 1973 yılında S. King tarafından ilk defa tanımlanıyor. Marka kişiliği konusunda karıştırılan nokta ise yöneticilerin markayı temsil ettiği düşüncesidir. Ancak marka kişiliği kavramı, markanın tıpkı bir insan gibi belirli karakteristik özelliklerinin olmasıdır.

Ancak bu zihinsel kavramlar, sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla markanın markayı temsil eden en üst düzey kişiyle özdeşleştirilmesiyle başka bir boyut kazandı. Elon Musk’ın davranışlarının sadece kendisini ilgilendirdiğini söyleyemeyiz. Bill Gates’in yaptığı iyiliklerin sadece kişiliğine bağlanamaz. İnsanlar bu kişilerle temsil ettikleri markaları her adımlarında ilişkilendiriyor. Ancak bu durum yöneticilerin marka davranışlarına avantaj veya dezavantaj sağlıyor olarak değerlendirilir. Yöneticilerin davranışları markanın kişiliği demek değildir.